Search This Blog

February 14, 2008

Roti yang Membawa Untung

Rasulullah saw bersabda, "ada seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israil. Ia menyembah Allah selama 60 tahun di sebuah tempat peratapan (shaumi'ah). Saat itu sedang musin hujan dan tumbuhan kelihatan menghijaukan bumi.

Suatu hari muncul seorang pendeta dari tempat peratapannya dan berkata kepada ahli ibadah itu, "Andaikan engkau turun ke bawah untuk jalan-jalan dan mengingat Allah, kebaikanmu akan semakin bertambah." Maka si tukang ibadah tsb turun ke tanah sambil membawa sebuah roti atau buah.

"ketika orang ini sedang berjalan diluar, tiba-tiba ada seorang perempuan yang menghampirinya. Ia terus terusan berbincang dg perempuan tsb hingga akhirnya terjadilah hubungan badan. Setelah hubungan badan, tukang ibadah ini pingsan.

Ketika telah sembuh dari pingsannya, ia pergi ke sebuah anak sungai untuk mandi. Ketika ia sedang mandi, tiba-tiba datang seorang peminta-minta. Maka ia menyruh si peminta minta itu untuk mengambil roti yang dibawa olehnya.

Tak lama kemudian, orang tersebut meninggal. Ibadah yang dia lakukan selama 60 th ditimbang dg perbuatan zinanya tadi lalu ditambah dengan sedekah rotinya, dan ternyata kebaikannya dapat melebihi dosanya akibat satu roti itu. Akhirnya dia mendapatkan ampunan dari Allah SWT.

Menggapai Hidayah dari Kisah. Imam Al-Ghazali. Penerbit Hasyimi, Bandung.

No comments:

Post a Comment